تماس با ما

دفتر مرکزی
035 - 36 26 57 50 : فکس 035 - 36 26 57 51 : تلفن
info@kowsaryazd.com : آدرس پست الکترونیک آدرس : یزد، بلوار منتظرقائم، کوچه شهید نقیب زاده، موسسه کوثر یزد     کدپستی : 8913845334

در صورتیکه گوشی تلفن همراه شما دارای برنامه بارکدخوان می باشد می توانید با اسکن Qr-Code فوق آدرس و شماره تلفن موسسه را به راحتی در گوشی خود ذخیره نمایید .

دفتر فروش
035 - 37 23 96 04 : فکس 035 - 37 23 96 05 : تلفن
  آدرس : یزد، میدان ابوالفضل، بلوار شهید موحدی(جوکار)، کوچه مجاور قلعه، چهار راه دوم، کوچه شهید محمد حسین جوکار
کدپستی : 8947115144         

در صورتیکه گوشی تلفن همراه شما دارای برنامه بارکدخوان می باشد می توانید با اسکن Qr-Code فوق آدرس و شماره تلفن موسسه را به راحتی در گوشی خود ذخیره نمایید .

(دفتر کارگزاری موسسه (امور شهرداری
035 - 36 22 93 03 : فکس 035 - 36 22 93 04 : تلفن
  آدرس : یزد، بلوار منتظرقائم، نبش بانک ملت شعبه چهار راه مهدیه     کدپستی : 8913853118

در صورتیکه گوشی تلفن همراه شما دارای برنامه بارکدخوان می باشد می توانید با اسکن Qr-Code فوق آدرس و شماره تلفن موسسه را به راحتی در گوشی خود ذخیره نمایید .

دفتر نظارت
035 - 37 24 52 21 : فکس 035 - 37 33 02 31 : تلفن
  آدرس : بلوار شهید بهشتی، روبروی شرکت تعاونی پیشگامان، کوچه ششم، پلاک 11     کدپستی : 8947115144

در صورتیکه گوشی تلفن همراه شما دارای برنامه بارکدخوان می باشد می توانید با اسکن Qr-Code فوق آدرس و شماره تلفن موسسه را به راحتی در گوشی خود ذخیره نمایید .